Работилница: Имплементација на CAT (COPD Assessment Test) во секојдневната клиничка пракса

 Во пресрет на Светскиот Ден на ХОББ

  31.10.2013 година,  СитиХол Центар во Скопје, со почеток од 13.00 часот.

  Дневен ред:

  Пленарни сесии

13:00-13:05

Поздравен говор на Претседателот на Македонското Респираторно Здружение

Проф. д-р  Томе Стефановски

13:05 - 13:20

Товарот на ХОББ – нашата реалност

Проф. Д-р Љубе Глигоровски

13:20 - 13:35

GOLD Report 2013

Д-р Александер Симидџиев,  ГСК,

13:35 - 14:00

Значењето на CAT (COPD Assessment Test) во секојдневната пракса

Проф. Д-р Горица Брешковска

14:00 - 14:15

Дискусија

 

Интерактивни работилници- обработка на случаи

14:30 - 14:50

Приказ  и обработка на пациенти

                     и 

Нас. Доц. Д-р Јагода Стојковиќ,  

М-р. сци. Д-р Зоран Арсовски,

 М-р. сци. Д-р Марија Здравеска

14:50 - 15:10

Презентирање на  обработените пациенти

15:10 - 15:30

Дискусија

 

 Состанокот е поддржан од Алкалоид Скопје и акредитиран од ЛКМ