„Стратегија  за справување на астма во Македонија“

                                 03 мај, 2016 год.  14:00 часот

 

14:00-14:05

Отварање на состанокот

Мр.сци.д-р Марија Здравеска,  ЈЗУУ Клиника за пулмологија и алергологија

14:05-14:20

Македонски национален план и програма за дијагноза и лекување на астма- дамнешна визија, денешна реалност

Проф д-р Ангелко Ѓорчев, ЈЗУУ Клиника за пулмологија и алергологија

 14:20-14:35

Астма, современ пристап и третман на секундарно ниво- Центар Астма  и ХОББ Штип

Асс. д-р. Светлана Тофловска Јосифовска, Центар за астма и ХОББ, Клиничка болница Штип

 14:35-14:50

Специфики на третманот на астмата во детска возраст

Прим д-р Благица Манчева, Институт за белодробни  заболувања  кај децата Козле

        14:00

Дискусија