Генерален секретар на МРЗ

  Асс д-р Дејан Тодевски

ЈЗУУ Клиника за пулмологија и алергологија Скопје,

Бул Мајка Тереза 17, 1000 Скопје, Македонија

E-mail: dejan.todevski@yahoo.com, Tel : + 389 (0)70 393 474

 

Секретари

  Асс. д-р. Сузана Арбутина

ЈЗУУ Клиника за пулмологија и алергологија Скопје,

Бул Мајка Тереза 17, 1000 Скопје, Македонија

  Асс. д-р Александра Татбитовска

ЈЗУУ Клиника за пулмологија и алергологија Скопје,

Бул Мајка Тереза 17, 1000 Скопје, Македонија

  Д-р Владислава-Ада Груевска

ЈЗУУ Клиника за пулмологија и алергологија Скопје,

Бул Мајка Тереза 17, 1000 Скопје, Македонија

  Асс. д-р Валерија Кировска

ЈЗУУ Клиника за инфективни болести, Скопје

Бул Мајка Тереза 17, 1000 Скопје, Македонија