Генерален секретар на МРЗ

  Асс д-р Александра Татабитовска

ЈЗУУ Клиника за пулмологија и алергологија Скопје,

Бул Мајка Тереза 17, 1000 Скопје, Македонија

E-mail: atatabitovska@yahoo.com , Tel : + 389 (0)75 355 023 

 

Секретари

 Асс. д-р. Сузана Арбутина

ЈЗУУ Клиника за пулмологија и алергологија Скопје,

Бул Мајка Тереза 17, 1000 Скопје, Македонија

 

 Д-р Моника Тушевска

Институт  за белодробни заболувања и туберкулоза Скопје

Бул Мајка Тереза 17, 1000 Скопје, Македонија

  

Д-р Бојан Стошевски

 ЗУУ Клиника за пулмологија и алергологија Скопје,

 Бул Мајка Тереза 17, 1000 Скопје, Македонија