Во пресрет на Светскиот ден на ХОББ -  „Не е доцна да живееш активно“  

15-ти Ноември 2015 година, салата за состаноци на рестроранот „Водно“ на Средно Водно 

  11.30h Прес конференција за медиумите,  

  12h Стручен состанок на тема   „Не е доцна да живееш активно! “ , со дневен ред :

12:00-12:05

Отварање на состанокот

Мр.сци.д-р Марија Здравеска,  ЈЗУУ Клиника за пулмологија и алергологија

12:05-12:20

ХОББ – Глобален јавно здравствен проблем

Проф Др Јордан Минов, Институт за Медицина на трудот

12:20-12:35

Како да го подобриме животот на болните со ХОББ

Виш науч.сор. Др Деска Димитриевска, ЈЗУУ Клиника за пулмологија и алергологија

12:35-12:50

Правилен избор за успешен третман на ХОББ

Ема Маленкова,  ЛЕК Скопје

12:50-13:00

Дискусија

 13hДа пешачиме заедно, надвор од урбаното загадување, зборно место Средно Водно

 Состанокот е акредитиран од Лекарската Комора на Македонија

 

Скопје, 04.11.2015                       Претседател наМРЗ.

                                          Мр сци д-р Марија Здравеска