Годишен Конгрес на EAACI , 1- 5 Јуни, 2019 година, Лисабон, Португалија

Најголемата медицинска организација од полето на алергологијата и клиничката имунологија, Европската Академија за Алергологија и Клиничка Имунологија (EAACI), од 1 до 5 Јуни 2019 година, во Лисабон Португалија организира годишен конгрес, кој нуди уникатна шанса за откривање на најновите достигнувања. Активностите на конгресот ќе бидат организирани околу темата „Мапирање на новиот свет на алергологија кон генски водената медицина во алергологијата и астмата“. Здравствени работници, клучни научници и лидери во областа од целиот, свет ќе ги дефинираат следните теми: структура на алергените, аеробиологија, ендотипови на болестите, биолошки третмани, имунотерапија и нови достигнувања во полето на геномиката, протеомиката и метаболомиката. Учествотото на овој состанок ќе ви понуди одлична платформа за размена на знаење, учење и комуникација. За повеќе податоци за научната програма и регистрација на конгресот на EAACI 2019, кликнете на насловот!

Pneumo Update 2019

Оваа година петтиот по ред "Pneumo Update Europe"; ќе се одржи на 14 и 15 јуни, во Прага, Чешка . Програмата предвидува внимателно селектирани , актуели теми од областа на респираторната патологија. За прв пат оваа година , предавањата ќе бидат достапни бесплатно на интернет за учесниците на состанокот

WORLD VILLAGE 2018, Годишен конгрес на Европското Респираторно Здружение 2018, Париз, Франција

Македонското респираторно здружение активно учествуваше и беше претставено во рамките на манифестацијата ""World Village", на Годишниот конгрес на ЕРС , кој се одржа од 15 до 19 септември, 2018 година, во Париз Франција (повеќе информации во новости)

Pneumo Update Europe 2018 - Budapest, 15-16 June 2018

И оваа година Македонското респираторно здружение ја продолжува соработката со елитниот собир на експерти од полето на пулмологијата, Pneumo Update 2018. На 15 и 16 Јуни 2018 година, во Castle Garden Bazaar во Будимпешта, Унгарија учесниците ќе имаат можност да ги слушнат најновите достигнувања во респираторната медицина, сублимирани од врвни професионалци од областа.

Отворено писмо пo повод најавите за либерализација и измени на законот за пушење

Во новости: Секојдневно слушаме и гледаме дебати во јавноста и социјалните мрежи со бројни позитивни и негативни коментари во врска со предлозите за либерализација на законот за пушење во Македонија. Македонското респираторно здружение го изнесува својот став во врска со предложените иницијативи за либерализацијата на законот за пушење во Македонија. Иницијативата е поддржана и од Здружението на пулмолози на РМ.

Pneumo Update Europe 2017 -

На 09 и 10 Јуни 2017 година се одржува Четвртиот Pneumo Update Europe. Собирот на експерти од полето на пулмологијата, кој, во рамките на богата дводневна програма, нуди сублимиран преглед на најновите достигнувања во респираторната медицина, преоѓа во традиционален собир на врвни професионалци од областа.

Објава на финансирање на европски грантови

„Global Bridges“ и независните грантови за едукација и промени на „Pfizer“, со задоволство објавуваат дека се доделени грантови финансирање во вкупен износ од 2 милиони долари, за 11 нови проекти фокусирани на третман на зависноста од тутун во Еврпскиот регион на Светската здравствена организација (СЗО). Повеќе во новости!

Четврта Интернационална работилница за Белодробно здравје

Астма и ХОББ - Нови парадигми за превенција егзацербациите на респираторните болести, Будимпешта , 19-21 Јануари, 2017

Светски ден на астма 2016 година- „Стратегија за справување со астма во Македонија“

03.Мај 2016 година. Одбележан е Светскиот ден на астма 2016 година. Во организација на Македонското респираторно здружение организирани се низа на медиумски настапи кои ги обработија актуелните теми поврзани со астмата. Одржан е и стручен состанок на тема „Стратегија за справување со астма во Македонија“

Pneumo Update Europe 2016

На 24 и 25 Јуни 2016 година се одржува Третиот Pneumo Update Europe. И оваа година имаме можност во рамките на богата дводневна програма да добиеме сублимиран преглед на најновите достигнувања во респираторната медицина

Интервентната пулмологија го етаблира своето место на Клиниката за пулмологија -Ендобронхална електрокаутеризација

Тимот од Одделот за инвазивна дијагностика на Клиниката за пулмологија (Др Реџепи, Др Тодевски, Др Здравеска, Проф Стефановски, со помош на екипа од КАРИЛ, изврши успешно отстранување на ендобонхален тумор на петелка со помош на електрокаутеризација.

Водичи за третман на бронхиектазии 2015

Публициран првиот водич за третман на бронхиектазии. Целите на терапија се подобрување на клиренсот на секретот, супресија на бакериска колонизација, намалување на инфламацијана на дишните патишта и подобрување на квалитетот на живот

Егзацербации на хронична обструктивна белодробна болест

Американскиот колеџ на пулмолози (ACCP) ги издаде најновите препораки за препознавање и третман на акутните егзацербации на ХОББ

Компаративна ефикасност на комбинацијата budesonide/formoterol и fluticasone/salmeterol кај болните со ХОББ

Студијата, изведена во услови на реален живот, во САД, не потврди разлика во однос на инциденција на егзацербации на ХОББ и инциденција на пневмонија кај болните со ХОББ, третирани со една од двете комбинации на ЛАБА/ИКС.