#Активни членовиИнституција
91 Славица Костадинова Институт за.белодробни .заболувања кај .деца Козле
92 Смиљко јовановски ЈЗУУ Клиника за пулмологија и алергологија
93 Смиљко Јованоски ЈЗУ Универзитетска Клиника за Пулмологија и алергологија
94 Снежана Смилеска ГОБ 8-ми Септември Скопје
95 Соња Петровска Институт за.белодробни .заболувања кај .деца Козле
96 Сузана Арбутина ЈЗУУ Клиника за пулмологија и алергологија
97 Татјана Баевска Вучковиќ ЈЗУ Здравствен дом Скопје
98 Татјана Чапароска пензионер
99 Томе Стефановски ЈЗУУ Клиника за пулмологија и алергологија