#Активни членовиИнституција
21 Галапче Саљамовска Завод за рехабилитација Отешево
22 Даниела Буклиоска Илиевска ГОБ 8-ми Септември Скопје
23 Дејан Тодевски ЈЗУУ Клиника за пулмологија и алергологија
24 Деска Димитриевска ЈЗУУ Клиника за пулмологија и алергологија
25 Димитар Каркински ЈЗУУ Клиника за пулмологија и алергологија
26 Драган Мијакоски Институт за медицина на трудот, Колаборативен центар на GA2LEN и СЗО, Скопје
27 Елена Јанева ЈЗУУ Клиника за пулмологија и алергологија
28 Емилија Влашки ЈЗУУ Клиника за детски болести Скопје
29 Златица Гошева ЈЗУУ Клиника за пулмологија и алергологија
30 Зорица Нановиќ Институт за белодробни болести и туберкулоза Скопје