#Активни членовиИнституција
51 Зорица Нановиќ Институт за белодробни болести и туберкулоза Скопје
52 Ивана Арнаудова Даневска Институт за.белодробни заболувања кај децата Козле - Скопје
53 Ирена Кондова Топузовска ЈЗУУ Клиника за инфективни болести
54 Ирена Чакалароска Институт по белодробни заболувања кај децата-Козле,Скопје
55 Ирфан Исмаили ЈЗУУ Клиника за пулмологија и алергологија
56 Искра Лазаревска Институт за Белодробни заболувања кај децата - Козле
57 Јагода Стојковиќ ЈЗУУ Клиника за пулмологија и алергологија
58 Јане Бужаров Институт по белодробни заболувања кај децата Козле
59 Јордан Минов Институт за Медицина на труд Скопје
60 Јордан Спасовски Специјална Болница Јасеново