#Активни членовиИнституција
51 Јордан Спасовски Специјална Болница Јасеново
52 Јорданка маџоска Институт за белодробни заболувања кај деца-Козле
53 Камелија Бушљетиќ Аџибадем Систина
54 каролина симоновска Институт по белодробни заболувања кај децата-Козле
55 Катерина Обочки Аџибадем Систина
56 Катерина Спасовска ЈЗУУ Клиника за инфективни болести
57 Крсто Гроздановски ЈЗУУ Клиника за инфективни болести
58 Љубе Глигоровски ЈЗУУ Клиника за пулмологија и алергологија
59 Маргарита Николау ЈЗУУ Клиника за пулмологија и алергологија
60 Марија Здравеска ЈЗУ У Клиника за пулмологија и алергологија