#Активни членовиИнституција
51 Оливер Зафировски Институт за белодробни заболувања кај деца-Козле
52 Оливер Јовковски Аџибадем Систина
53 Родна Јорданова ЈЗУ Здравствен дом Велес
54 Сава Пејковска ЈЗУУ Клиника за пулмологија и алергологија
55 Сања Петрушевска Маринковиќ ЈЗУУ Клиника за инфективни болести
56 Сашо Столески Институт за Медицина на труд Скопје
57 Светлана Јосифоска Тофилоска Клиничка Болница Штип
58 Сеад Зејнел ЈЗУУ Клиника за пулмологија и алергологија
59 Славица Ќуксановска Здравствен дом Скопје- Поликлиника Бит Пазар
60 Смиљко Јованоски ЈЗУ Универзитетска Клиника за Пулмологија и алергологија