#Активни членовиИнституција
31 Валентина Чолаковска Цвејовска ЈЗУУ Клиника за детски болести Скопје
32 Ванче Трајковска ГОБ Осми Септември
33 Веселинка Митровска Јосифовска Институт за.белодробни .заболувања кај .деца Козле
34 Весна Џамбазовска Институт за белодробни заболувања кај децата - Козле
35 Владислава Ада Груева ЈЗУУ Клиника за пулмологија и алергологија
36 Галапче Саљамовска Завод за рехабилитација Отешево
37 Горан Кондов ЈЗУУ Клиника за тораковаскуларна хирургија
38 Горица Попова Институт за.белодробни .заболувања кај .деца Козле
39 Гоце Бузалков Специјална Болница Јасеново
40 Даниела Буклиоска Илиевска ГОБ 8-ми Септември Скопје