#Активни членовиИнституција
31 Илија Кировски ЈЗУУ Клиника за детски болести Скопје
32 Ирфан Исмаили ЈЗУУ Клиника за пулмологија и алергологија
33 Искра Лазаревска Институт за Белодробни заболувања кај децата - Козле
34 Јагода Стојковиќ ЈЗУУ Клиника за пулмологија и алергологија
35 Јордан Минов Институт за Медицина на труд Скопје
36 Камелија Бушљетиќ Аџибадем Систина
37 Катерина Обочки Аџибадем Систина
38 Катерина Спасовска ЈЗУУ Клиника за инфективни болести
39 Крсто Гроздановски ЈЗУУ Клиника за инфективни болести
40 Љубе Глигоровски ЈЗУУ Клиника за пулмологија и алергологија