#Активни членовиИнституција
61 Снежана Смилеска ГОБ 8-ми Септември Скопје
62 Соња Петровска Институт за.белодробни .заболувања кај .деца Козле
63 Сузана Арбутина ЈЗУУ Клиника за пулмологија и алергологија
64 Татјана Баевска Вучковиќ ЈЗУ Здравствен дом Скопје
65 Татјана Чапароска пензионер
66 Томе Стефановски ЈЗУУ Клиника за пулмологија и алергологија
67 Филип Доксимовски Институт за белородбни заболувања кај децата-Козле