#Активни членовиИнституција
41 Дејан Тодевски ЈЗУУ Клиника за пулмологија и алергологија
42 Деска Димитриевска ЈЗУУ Клиника за пулмологија и алергологија
43 Димитар Каркински ЈЗУУ Клиника за пулмологија и алергологија
44 Драган Мијакоски Институт за медицина на трудот, Колаборативен центар на GA2LEN и СЗО, Скопје
45 Елена Јанева ЈЗУУ Клиника за пулмологија и алергологија
46 Ема Славеска Даскалова Институт за.белодробни .заболувања кај .деца Козле
47 Емилија Влашки ЈЗУУ Клиника за детски болести Скопје
48 Златица Гошева ЈЗУУ Клиника за пулмологија и алергологија
49 Зоран Арсовски ЈЗУУ Клиника за пулмологија и алергологија
50 Зоран Матев Специјална Болница Јасеново