#Активни членовиИнституција
41 Емилија Влашки ЈЗУУ Клиника за детски болести Скопје
42 Златица Гошева ЈЗУУ Клиника за пулмологија и алергологија
43 Зоран Матев Специјална Болница Јасеново
44 Зорица Нановиќ Институт за белодробни болести и туберкулоза Скопје
45 Ирена Чакалароска Институт по белодробни заболувања кај децата-Козле,Скопје
46 Ирфан Исмаили ЈЗУУ Клиника за пулмологија и алергологија
47 Искра Лазаревска Институт за Белодробни заболувања кај децата - Козле
48 Јагода Стојковиќ ЈЗУУ Клиника за пулмологија и алергологија
49 Јане Бужаров Институт по белодробни заболувања кај децата Козле
50 Јордан Минов Институт за Медицина на труд Скопје